Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Dịch vụ tư vấn thủ tục giải thể công ty cổ phần của Chúng tôi đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất.

I dịch vụ bảo vệ. HỒ SƠ GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN GỒM:1.Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sự việc giải thể công ty;2 Pháp luật . Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản;3. Ba số báo liên tiếp về việc áp giải thể công ty đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD …);4 Bao ve. Xác nhận đã hoàn bít tất thủ tục khóa mã số thuế hoặc chưa đăng ký mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp (trường hợp chưa đăng ký mã số thuế);5. Thông báo sự việc thực hiện Quyết định giải thể (thông báo sự việc thanh lý tài sản và các khoản công nợ);6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua quyết định áp giải thể công ty;7.Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

II. TƯ VẤN THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI CÔNG TY:Khách hàng làm Thủ tục áp giải thể công ty cổ phần tại Công Ty sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:1. Tư vấn hành lang pháp lý cho khách hàng trước khi Giải thể công ty cổ phần:Babylon sẽ tư vấn cho khách hàng toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động Giải thể công ty cổ phần như:- Tư vấn các trường hợp Giải thể công ty cổ phần;- Tư vấn cách thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông công ty về việc Giải thể công ty cổ phần;- Tư vấn cách thức ra quyết định về việc dẫn giải thể;- Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động- Tư vấn thủ tục đăng báo áp giải thể;- Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của công ty;- Tư vấn các vấn đề liên quan khác.2. Chúng tôi sẽ đại diện khách hàng hoàn tất các Thủ tục Giải thể công ty cổ phần, cụ thể:- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ Giải thể công ty cổ phần cho khách hàng;- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan- Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ xin Giải thể công ty cổ phần cho khách hàng;- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Đại diện nhận kết quả là Giấy chứng nhận Giải thể công ty tại sở KH-ĐT cho khách hàng;3. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:Sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ cho khách hàng, Chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ khách hàng một nhóm dịch vụ ưu đãi tư vấn đầu tư nước ngoài.Hãy liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn miễn phí và được phân phát các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!

Xem Thêm :