Nộp thuế kiểu mới: Người phú quý lợi

Hộ mua bán, cá nhân chủ nghĩa kinh doanh cho thuê tài sản (cho thuê nhà, đất, xưởng, ô tô…) có doanh thu thấp thì phải đóng thuế cao hơn với cách tính mới. Trong lúc đó, người có doanh số càng “khủng”, trên 210 triệu đồng/tháng thì thuế càng giảm lại!

Dưới 8,4 triệu/tháng: Trước sau như nhau

Luật 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế có sửa thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo hướng tính thuế theo tỉ lệ trên doanh số (gọi tắt là thuế khoán) cho hộ kinh doanh và cá nhân chủ nghĩa mua bán (gọi chung là cá nhân chủ nghĩa mua bán). cá nhân mua bán có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm sẽ phải nộp thuế TNCN với tỉ lệ 5%. Theo Luật 71 thì “doanh thu là tất thảy tiền giao dịch hàng, tiền gia công, tiền hoả hồng, tiền đáp ứng dịch vụ phát sinh”.

Theo cách tính thuế TNCN hiện hành, cá nhân kinh doanh dưới 100 triệu đồng/năm (tương đương 8,4 triệu đồng/tháng) thì không chịu thuế TNCN, không chịu thuế giá trị gia tăng, không chịu thuế môn bài. Theo cách tính thuế mới thì cũng không chịu ba loại thuế này.

8,4-30 triệu/tháng: Trước 0 đồng, nay 5-18 triệu đồng/năm

cá nhân chủ nghĩa có doanh số trên 100 triệu đồng/năm (tương đương 8,4 triệu đồng/tháng) tiến hành nộp cả ba loại thuế này.

Theo cách tính thuế 2014 thì cá nhân chủ nghĩa cho thuê nhà có doanh số là A, chỉ lo một thân mình thì cách tính thuế TNCN là: (A x tỉ lệ ngành nghề 30% – 9 triệu đồng giảm trừ gia đạo) x thuế suất theo biểu thuế lũy tiến TNCN. theo đó, trường hợp cá nhân có doanh số từ 8,4 đến 30 triệu đồng/tháng thì thuế là 0 đồng, do giảm trừ gia cảnh hết trơn rồi!

tuy vậy, với cách tính mới, theo tỉ lệ trên doanh thu, không được trừ bớt giá thành gì cả, cũng không trừ giảm trừ gia cảnh luôn thì thuế TNCN năm 2015 tính bằng doanh số A x tỉ lệ 5%. Trường hợp doanh thu trong mức 8,4-30 triệu đồng/tháng sẽ nộp thuế khoảng 400.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng, tương đương 5-18 triệu đồng/năm.

nộp-thuế, trốn-thuế, kinh-doanh Theo cách tính thuế mới, cá nhân cho thuê nhà dưới 100 triệu đồng/năm (tương đương 8,4 triệu đồng/tháng) thì không chịu thuế TNCN. (Ảnh chụp chiều 19-12)

30-214 triệu/tháng: Thuế cao hơn

cá nhân cho thuê nhà có doanh thu từ 30 triệu đến 214 triệu đồng/tháng sẽ nộp thuế TNCN 1,5-10,7 triệu đồng/tháng, tương đương thuế 18-128 triệu đồng/năm. doanh số càng thấp thì sự chênh lệch thuế càng cao. Cụ thể, doanh thu 30,5 triệu/tháng thì thuế theo cách tính 2014 chỉ có 7.500 đồng/tháng, 90.000 đồng/năm, còn theo cách tính thuế 2015 thì khoảng 1,5 triệu đồng/tháng, 18,3 triệu đồng/năm, gấp những 200 lần thuế!

Trên 214 triệu/tháng: Giảm hẳn

Sự chênh lệch này giảm dần và ngày càng có lợi khi doanh số càng cao. Ở mức doanh thu 214 triệu đồng/tháng thì tiền thuế kiểu tính mới và kiểu tính cũ bằng nhau. Từ mức doanh số này trở lên, cá nhân chủ nghĩa mua bán cho thuê nhà được lợi hơn với cách tính thuế mới. Ví dụ cá nhân có nhà cho thuê được 250 triệu đồng/tháng thì thuế cũ gần 14 triệu đồng/tháng, gần 170 triệu đồng/năm nhưng thuế mới giảm hẳn, còn 12,5 triệu đồng/tháng, 150 triệu đồng/năm.

Theo PL.TPHCM