Nếu Chết khi bảo vệ ANTT được xem xét công nhận liệt sĩ

Đây là một trong những nội dung của Nghị định 06/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội phần mềm kế toán.

Theo nghị định này, cơ quan, tổ chức, cá nhân do tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự mà bị tổn hại về danh dự thì được khôi phục; bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù; cá nhân bị chết do trực tiếp tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự thì được xem xét công nhận là liệt sĩ; nếu bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên thì được xem xét để hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng tre bi ho.

Công an và bảo vệ dân phố trao đổi nghiệp vụ giữ gìn ANTT.

Nghị định này cũng quy định rõ, kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp bảo vận động quần chúng với các biện pháp công tác khác để bảo vệ an ninh, trật tự; không được lợi dụng biện pháp vận động quần chúng bảo vệ ANTT để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, cơ quan, tổ chức tham gia công tác bảo vệ ANTT được bảo vệ về danh dự, tài sản; cá nhân tham gia được bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản theo quy định của pháp luật phan mem quan ly nhan su.