Nâng cấp trạm y tế ngay trong hôm nay

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên cho phép Sở Y tế Phú Yên lập thủ thô tục đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa 10 trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Đông Hòa và TP Tuy Hòa hoạt huyết dưỡng não. Đây là những trạm y tế tọa lạc trong danh mục 19 lẻ loi vị cần nâng cấp, xây dựng mới trong năm 2014 và 2015 . Ngoài ra, sẽ trang bị mới dụng cụ, thiết bị y tế cho 70% trạm y tế hoạt động.

Lãnh tôn giáo tỉnh Phú Yên thẩm tra thực trạng các trạm y tế xuống cấp
Lãnh tôn giáo tỉnh Phú Yên thẩm tra tình trạng các trạm y tế xuống cấp  Dự án nhằm củng cố mạng lưới y tế, nhất là y tế cơ sở ở địa điểm tại miền núi, vùng sâu, vùng xa cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân dịp lực;đảm bảo làm việc bảo vệ, chăm chút và nâng cao sức khỏe dân chúng và thực hiện các Chương trình mục đích quốc gia về y tế.

Được biết, trong những năm qua, tỉnh Phú Yên tụ tập mọi nguồn lực, bắt đầu các vận hành quan trọng trong chăm chút sức khỏe nhân dịp dân. Cụ thể: So với năm 1990, đến cuối năm 2013, mật độ suy dưỡng chất trẻ nít dưới 5 tuổi nhẹ cân giảm từ 41% xuống còn 16,6%; tỷ suất tử vong trẻ nít dưới 1 tuổi giảm từ 44,4 xuống còn 15%; tỷ suất chết mẹ giảm hơn 3 lần (từ 233/100.000 trẻ đẻ sống vào năm 1990 xuống còn 64/100.000 trẻ đẻ sống vào năm 2013); số người nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị thuốc kháng virut HIV so với những người đến đăng ký điều trị đạt 100%…

Hiện nay, Phú Yên căn bản đạt được một số định mức của mục đích phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực y tế, đạt trên mức làng nhàng chung của cả nước chữa bệnh viêm gan b.