• Home »
  • Tin Tức »
  • Đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân 72.000 cử nhân thất nghiệp

Đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân 72.000 cử nhân thất nghiệp

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIII về giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) Nguyễn Thiện Nhân cho biết, cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội giám sát chặt chẽ việc thực hiện chủ trương đổi mới sách giáo khoa, theo đó, việc đổi mới cần tiếp tục được chuẩn bị kỹ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Đảng để có sự thống nhất, đồng bộ, đảm bảo chất lượng; không lãng phí nguồn lực của Nhà nước và xã hội tuyển sinh đại học tuyen sinh cao dang.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh, cử tri và nhân dân băn khoăn về thông tin 72.000 người tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học chưa có việc làm và đề nghị Chính phủ chỉ đạo làm rõ nguyên nhân và thực hiện các giải pháp đồng bộ để tránh lãng phí nguồn lực của gia đình và xã hội.

Nhiều ý kiến cử tri và nhân dân cho rằng, cần xem xét, điều chỉnh việc ưu tiên trong thi cử. Việc thực hiện chính sách ưu tiên đối với con em thương binh, liệt sỹ theo cách cộng điểm ưu tiên như hiện nay là chưa hợp lý; nên áp dụng hình thức ưu tiên bằng hỗ trợ kinh phí nhằm bảo đảm các điều kiện thiết yếu trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện công bằng trong giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

 
Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ, Bộ GD-ĐT cần có cơ chế, chính sách cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, khắc phục dần tình trạng chênh lệch về chất lượng chuyên môn giữa các trường ở cấp tiểu học, trung học ở các địa phương nhằm hạn chế tình trạng “chạy trường, chạy lớp”; có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đối với bậc đại học; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, tinh thần yêu nước, lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam cho học sinh, sinh viên; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu học tập trong nhân dân.

Cũng tại phiên họp, về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo điều hành trong những tháng còn lại của năm 2014 đối với giáo dục, công nghệ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, quan tâm hơn tới vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học theo tinh thần đổi mới.Quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm. Tiếp tục triển khai các chương trình quốc gia về đổi mới công nghệ, phát triển công nghệ cao. Áp dụng cơ chế đặt hàng, khoán thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; phát triển thị trường khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn, thẩm định, giám định công nghệ. Tăng cường quản lý đo lường chất lượng; hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp trong việc xác lập, bảo vệ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ.tuyen sinh trung cap