Monthly Archives: March 2017

  • Bạn đang lõa hóa dần sớm vì ăn thị gà già

    Bạn đang lõa hóa dần sớm vì ăn thị gà già

    Các nhà khoa học trường ĐH Harvard đã phát hiện ra rằng những con chuột ăn thịt con vật già sẽ có tuổi thọ ngắn hơn so với những con chuột ăn thịt non. Họ giải thích rằng đấy là bởi các thành phần biến chất trong thịt đã gây tổn thương cho tế bào của cơ thể chuột. Nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng các nhà nghiên cứu ĐH Harvard nhấn mạnh rằng họ có những bằng chứng cụ thể rằng thịt từ những con vật già sẽ làm tăng tốc chu trình lão hóa cấp độ tế bào. Sự trẻ trung của chúng ta mất dần khi các tế bào hư hại do hao mòn trong quy trình..