Monthly Archives: November 2016

  • Nếu có tiền hãy đầu tư Thông tin nhà đất
 Mỹ

    Nếu có tiền hãy đầu tư Thông tin nhà đất Mỹ

    Lãi suất ở Mỹ đang là hoặc gần các mức thấp lịch sử. Nguồn: ieconomics Lãi suất ổn định hoặc không cao như các nhà đầu tư lo ngại Chung cư giá rẻ và REITS (Quỹ đầu tư Thị trường nhà đất ) đặc biệt nhạy cảm với lãi suất vì chúng ảnh hưởng đến lợi nhuận và cạnh tranh với trái phiếu. Khi lãi suất và trái phiếu tăng, REITS buộc phải thắt chạy điều kiện cho vay vì những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. Và điều này chắc chắn làm cho các nhà đầu tư rút vốn khỏi thị trường. Nhưng Mới đây , dữ liệu kinh tế Mỹ cho biết GDP từ đầu năm chỉ tăng..